Classic

Classic

Publisert av Gunnar Langfjord den 01.01.20. Oppdatert 02.05.24.

Lokalavdelingen Classic er klubbens eneste "landsomfattende" lokallag.

Lokalavdelingen Classic har i dag (01.05.24) 49 medlemmer. Klubben har 5 personer i styret som alle blir valgt
på årsmøtet i mai hvert år sammen med vårt årlige treff. Varighet på verv i styret er vanligvis to år
om gangen, med mulighet for gjenvalg.


Klubbens hovedarrangement finner sted i slutten av mai måned hvert år, hvor Classic medlemmer
møtes til et hyggelig treff. (Se kalender for info om årets treff)


Klubben har god økonomi og bruker hvert år en del av inntektene på våre medlemmer i form av
støtte til det årlige treffet.


Ønsker du å treffe og bli kjent med nye folk som deler din interesse for "eldre" BMW motorsykler og bruken av disse, håper vi at du i tillegg til innmelding i «hovedklubben» også melder deg inn i lokalavdelingen Classic.


Kanskje treffes vi på neste arrangement.

For mer info, kontakt leder, Olav Dalåsen

481 85 918

olav@dalaasen.no