Indre Romsdal

Indre Romsdal

Publisert av Gunnar Langfjord den 01.01.20. Oppdatert 02.05.24.

Indre Romsdal så dagens lys tidlig på-80 tallet som Indre Romsdal BMW-eigarlag og ble offisielt lokallag i BMW MC-klubben Norge i 2005.

Vi er ett lite lokallag med (01.05.24) 27 medlemmer som starter året med årsmøte med påfølgende sosialt lag for medlemmer med følge innen utgangen av januar.

Videre har vi samling hos medlemmer eller kjøretur første søndagen i hver måned.

I tillegg kjøres det fast tur Tingvoldfjorden  rundt på 1.mai hvert år. 

I september har vi siden 2005 hatt ett lokalt treff med navn Skrokkentreffet på en seterstøl på Mittet i Romsdalen.
 
Vi bruker å være godt representert på Fjordrally og årstreffet i hovedklubben.
 
Vi har arrangert årstreffet for hovedklubben i 1987, 1994, 2006 og 2014. 

Nye medlemmer ønskes velkommen til å melde seg inn i lokalavdelingen Indre Romsdal. 
Kanskje treffes vi på neste arrangement?
For mer info, kontakt leder:
Frank R Solheim
481 13 181
frank@romsdalsbygg.no