Nordland

Nordland

Publisert av Gunnar Langfjord den 01.01.20. Oppdatert 02.05.24.

Lokalavdelingen Nordland ble stiftet 2009 og har i dag (01.05.24) 52 medlemmer.

Klubben har pr. tiden bare 2 personer i styret - alle blir valgt på årsmøtet på våren hvert år. Varighet
på verv i styret er normalt 1 år for leder, to år for to medlemmer og ett år for to medlemmer.

Klubben har god dialog med vår lokale forhandler i Bodø og samarbeider ofte med NMCU Nordland.

Vi prøver å være ofte til stede på Gearheads, Cars & bikes på Tverlandet i MC sesongen. Delta på Motorsykkelens dag på Ørnes hvert år. I tillegg deltar mange av våre medlemmer på forskjellige treff.

Klubben har god økonomi og bruker gjerne noe på våre medlemmer i form av å dekke litt egenandel på det som arrangeres.

Ønsker du å treffe og bli kjent med nye folk som deler din interesse håper vi at du i tillegg til innmelding i «hovedklubben» også melder deg inn i lokalavdelingen Nordland.

Vi håper at medlemmer tar kontakt slik at vi kan få opp aktiviteten i en lokalavdeling som for tiden "sliter" litt!

Vi treffes på neste arrangement?

For mer info, kontakt leder, Gunnar Langfjord

918 77 196

gplongford@gmail.com