Sør

Sør

Publisert av Gunnar Langfjord den 01.01.20. Oppdatert 02.05.24.

Lokalavdelingen Sør ble stiftet 2017 og har i dag (01.05.24) 124 medlemmer.

Klubben har 6 personer i styret som alle blir valgt på årsmøtet i mars hvert år. Varighet på verv i styret er vanligvis to år om gangen, med mulighet for gjenvalg.


Klubben gjennomfører mange forskjellige aktiviteter gjennom året. Vi har 3-4 medlemsmøter utenfor
sesong og mange turer i sesongen – både med og uten overnatting. Våre to mest tradisjonsrike turer
er en vårtur og en høsttur med overnatting. I tillegg deltar mange av våre medlemmer på forskjellige
dagsturer.


Klubben har god økonomi og ønsker å kunne lage arrangementer for økt sikkerhet og førerutvikling.


Ønsker du å treffe og bli kjent med nye folk som deler din interesse håper vi at du i tillegg til
innmelding i «hovedklubben» også melder deg inn i lokalavdelingen Sør


Kanskje treffes vi på neste arrangement.

For mer info, kontakt leder, Rune Kallevik

900 34 500

rune.kallevik@vianor.com