Vil DU bli en støttespiller?

Vil DU bli en støttespiller?

Publisert av Gunnar Langfjord den 22.06.23.

Er våre ca 2000 medlemmer i Norge en målgruppe for DIN virksomhet?

BMW Bladet utkommer med 4 utgaver i året, og inneholder stort sett tur - og reiseskildringer fra inn - og utland, tekniske artikler, produkttester og annet medlemsrelatert stoff.

Annonsepriser fra 1.1.2023 for våre samarbeidspartnere (overnattningssteder, forhandlere, verksted)

Størrelse Ett innrykk To innrykk Fire innrykk
Helside 4600 4300 4000
Halvside 2900 2600 2300
Kvartside 2000 1500 1150

«Oversikten» - Vårt alternativ

Total kostnad pr. kunde i «oversikten» pr.år er kr 4.600,- med kun kvartside annonser.

Total kostnad i «oversikten» med helside (hvert nummer) i tillegg for 4 utgaver er kr 14.000,-

Spesialtilbud: ved kjøp av helsides annonse får annonsør en gratis kvartside ved deltakelse i «oversikten» som har fast plass på midtsidene i bladet. «Oversikten» blir satt opp med forhandlere først, deretter verksted etc.

Totalt 10 annonser over to og en halv side

Ta kontakt med oss - kasserer@bmwmc.no