BMW MC-klubben Norge skal oppfattes som et naturlig førstevalg og ønsket tilhørighet for alle som kjører eller har interesse for BMW motorsykkel.

Klubben skal gjennom sin virksomhet være inkluderende og utadvendt.

Dette skal gjøres gjennom en kombinasjon av:

  • Gode relasjoner til forhandler og importør
  • Lokal og sentral tilhørighet
  • Arrangementer, turer og kontakt med andre som kjører BMW
  • Attraktive fordeler og tilbud
  • Medlemsblad
  • God informasjon og samhandling gjennom e-post, web-løsning og sosiale medier

De 11 lokallagene våre er spredt utover (nesten) hele landet. Aktiviteten og medlemstallene i lokallagene varierer. Noen arrangerer treff, noen omfattende fellesturer, mens noen bare organiserer bare "det aller nødvendigste", men koser seg og setter det sosiale først.

Kontaktinformasjon til de enkelte lokallagene finner du i oversikten på siden.