Øst

Øst

Publisert av Gunnar Langfjord den 01.01.20. Oppdatert 02.05.24.

Lokalavdelingen Øst er klubbens største lokallag, har i dag (01.05.24) 459 medlemmer.

Klubben har 6 personer i styret.

Ønsker du å treffe og bli kjent med nye folk som deler din interesse håper vi at du i tillegg til innmelding i «hovedklubben» også melder deg inn i lokalavdelingen Øst.

Øst har fast tirsdagmøte den første tirsdagen i måneden. På disse kveldene møtes vi på Tyrigrava, Gamle Mossevei 43-55, 1420 Svartskog i eget lokale.

I juli og august er det ingen møter. 

Enkelte tirsdagsmøter har foredrag om ulike turer medlemmene har deltatt på. 

Vi har en egen Turgruppe som arrangerer alt fra lørdagsturer, 1.mai tur, grusturer, Pinsetur, forkanttur til BMW treffene og høsttur. 

Det arrangeres kjøretrening på Rudskogen og vi avholder årsfest.

Kanskje treffes vi på neste arrangement?

For mer info, kontakt leder, John Finsberg

415 31 650

j.finkon@gmail.com