BTV

BTV

Publisert av Gunnar Langfjord den 01.01.20. Oppdatert 02.05.24.

Lokalavdelingen Buskerud, Telemark og Vestfold BTV ble stiftet 14.5.2014 og har i dag (01.05.24) 144
medlemmer.

Klubben har 5 personer i styret som alle blir valgt på årsmøtet i mars hvert år. Varighet
på verv i styret er 1 år for styreleder, to år for to medlemmer og ett år for to medlemmer. Bortsett
fra styreleder, som velges av årsmøtet, så konstituerer styret seg selv.


Klubben gjennomfører mange forskjellige aktiviteter gjennom året. Vi har 2-3 medlemsmøter utenfor
sesong og juletallerken på SPEED MC i desember. Noen turer i sesongen – både med og uten
overnatting. Vår mest tradisjonsrike turer er vårturen . Vi forsøker også å ha ettermiddagsturer samt
et par heldagsturer. I tillegg deltar mange av våre medlemmer på forskjellige treff.


Klubben har god økonomi og bruker hvert år en del av inntektene på våre medlemmer i form av
støtte til spesifikke ting på det som arrangeres.


Ønsker du å treffe og bli kjent med nye folk som deler din interesse håper vi at du i tillegg til
innmelding i «hovedklubben» også melder deg inn i lokalavdelingen BTV.


Vi treffes på neste arrangement.

For mer info, kontakt leder, Sven Røsaker

930 25 149

srosaker@yahoo.no