Internettsidene, bmwmc.no

Internettsidene, bmwmc.no

Publisert av Gunnar Langfjord den 15.01.23. Oppdatert 30.01.23.

HVORFOR

Siden har vært "nede". I oktober fikk vi beskjed fra år leverandør om at alle sikkerhetsoppdateringer på plattformen vår ville opphøre.  Å få oss opp på ny plattform og videreføre hjemmesidene hos denne leverandør var dyrt. Vi begynte å se etter alternativer.

Ny leverandør er nå på plass, og ny hjemmeside  er oppe og går. Vår nye hjemmeside har mer karakter av å være en ren reklamekanal for klubben. All klubbinformasjon vil bli flyttet over på intranett for våre betalende medlemmer.

KALENDER

Her vil dere finne kalender med de av klubbens arrangementer som henvender seg til fler enn de i lokallaget som arrangerer. Ellers vil "store" arrangement i inn - og utland bli lagt ut her.

MEDLEMSREGISTER / STYREARBEID

Medlemsregister og funksjoner knyttet til kommunikasjon og betalingsløsninger overfor dere som medlemmer er nå integrert i klubbens internettløsning.  Det er en klar fordel for etterfølgere om alt ligger på en plass og man slipper minnepinner og permer når et verv går fra en person til en annen. Det vil jo også være mindre skummelt å ta over et verv dersom programmet er satt opp slik at tilganger er definert ut fra hvilket verv du innehar og skal følge opp.

Den nye løsningen, STYREWEB

Styreverktøy m/regnskapsprogram, medlemsregister, intranett og hjemmesider fra samme leverandør.

INTRANETT OG GNIST

Gnist, applikasjonen fra Styreweb fungerer både på PC, brett og mobil.

I appen får man som medlem tilgang til intranett som også er informasjonskanal inn til klubben. Her kan / vil den enkelte klubb legge ut sine aktiviteter og arrangement. Det vil ligge referat fra styremøter og årsmøter. Hele styret vil være tilgjengelig med mail og telefon. Det vil med andre ord være tilgang til alt som er klubbrelatert og det kan legges ut bilder og artikler fra turer som er gjennomført.

Webbutikken blir også å finne på våre intranettsider.

Alt dette har tidligere vært åpent for alle, men fra 2023 er dette kun for medlemmer.

BMW bladet vil bli lagt ut på intranett med en gang det går til trykken slik at de som ønsker å lese bladet digitalt via Gnist har anledning til det - litt frem i tid kan det sikkert ordnes slik at de som ønsker det "slipper" å få BMW bladet i posten.

For at dette skal bli 100% vellykket er det viktig at så mange som mulig laster ned Gnist! Årsaken er veldig enkel; da slipper klubben å bruke SMS for å sende korte beskjeder - dette gjøres via Gnist og det er gratis (SMS koster kr 0,80 pr stk). Vær oppdatert og last ned appen!


Ja, klubben blir litt mer "grådige" på informasjon og innhold, men har vi hittil hatt alt for mange "gratispassasjerer"? Bare se på Facebook hvor vi har over 5000 som "liker" det vi holder på med.

Hjemmesiden er vårt ansikt utad, men den enkelte må faktisk melde seg inn for å være med på morroa. Ikkemedlemmer finner litt info om klubben og lokallagene, innmeldingslenke, noen aktuelle saker og kontaktliste.