Troms

Troms

Publisert av Gunnar Langfjord den 01.01.20. Oppdatert 02.05.24.

Lokalavdelingen Troms og Finnmark ble stiftet 2008 og har i dag (01.05.24) 61 medlemmer. Klubben har 5
personer i styret som alle blir valgt på årsmøtet i Februar (mnd) hvert år. Varighet på verv i styret er
vanligvis to år om gangen, med mulighet for gjenvalg.


Klubben gjennomfører mange forskjellige aktiviteter gjennom året. Vi har månedlige medlemsmøter
utenfor sesong og mange turer i sesongen – både med og uten overnatting. Våre to mest
tradisjonsrike turer er vår og høst. I tillegg deltar mange av våre medlemmer på forskjellige treff,
hvor BMW treff og kanskje Gällivare MC treff er de to mest besøkte fra vår klubb.


Klubben har god økonomi og bruker hvert år en del av inntektene på våre medlemmer i form av
støtte til spesifikke ting på det som arrangeres.


Ønsker du å treffe og bli kjent med nye folk som deler din interesse håper vi at du i tillegg til
innmelding i «hovedklubben» også melder deg inn i lokalavdelingen...

Vi treffes på neste arrangement.

For mer info, kontakt leder, Werner Sundelin

971 70 003

wersu250552@gmail.com